På svenska

JAG ÄR UPPSTÄLLD I RIKSDAGSVALET I NYLAND. VARFÖR?

Jag är forskare i hållbar välfärd och stadsfullmäktigeledamot i Borgå. Måndagen den 8 oktober 2018 läste jag huvudbudskapen i IPCC:s klimatrapport. Fast forskningen redan länge har kommit med liknande budskap, lade IPCC fram årtalen och innebörden av gränsen på 1,5 grader. Just nu är varje år viktigt. Vi måste alltså handla nu!

I efterdyningarna av nyhetsflödet slog den då ner: den starka känslan av att jag måste göra det jag blivit ombedd att göra och ställa upp i riksdagsvalet. Jag tänkte på Gandhis ord: Vi måste bli den förändring som vi vill se.

Den förändring jag vill se kräver samhällelig reglering och ändringar på lagstiftningsnivå. Starkt politiskt ledarskap behövs för att vi ska kunna motarbeta klimatförändringen. På något konstigt sätt kände jag plötsligt att förändringen behöver just mig. Jag insåg att jag har kunskap och färdigheter som behövs i politiken. Jag kan vara en brobyggare mellan vetenskap och beslutsfattare.

Nu är det själviskt att tänka på sin egen tidsanvändning eller sin akademiska karriär. Jag antar utmaningen. Jag vill vara den politiska ledare som kräver en radikal kursomläggning. Vi har inte tid för något annat. 

Rimliga lösningar
Utnyttja naturresurserna rimligare
Skapa gröna jobb
Införa basinkomst

Stoppa klimatförändringen
Avstå från fossila bränslen före år 2035
Nolla kolutsläppen före år 2030
Öka kolsänkorna

Minska ojämlikheten
Garantera jämlika social- och hälsovårdstjänster
Förebygga fattigdom
Reformera familjeledigheterna

Värna om utbildning och bildning
Säkerställa jämlika möjligheter till utbildning
Förbättra kvaliteten på småbarnspedagogiken och utbildningen
Stöda vetenskap och forskning
Bekämpa problemen med inomhusluften