Julkaisut

Blogitekstejä ja muita lyhyitä kirjoituksia

Turruttavaa lentomatkailua. Hetken blogi, 3.12.2018.
Rakkaudentunnustus. Hetken blogi, 17.4.2018.
Lääkkeitä tavaraähkyyn. Hetken blogi, 15.1.2018.
Ilmastonmuutos iltapalapöydässä. Hetken blogi, 5.12.2017.
Miten tasa-arvo ja hiilineutraalius kytkeytyvät toisiinsa? Sitra, kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin blogi, 9.2.2017.
Kestävyyden rakentamista solidaarisuustaloudessa. Sitra, kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin blogi, 29.8.2016.
Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet ja irtikytkennän haasteet. Sitra, kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin blogi, 22.4.2016.
Hyvinvointi talouskasvun jälkeen? Sosiaalipoliittisen yhdistyksen blogi, Sosiaalipolitiikka 2020, 2016.
Kohtuullista vai puutteellista? Pinnan alta –palsta. Sosiaalitieto 1/2012. Hyvinvointia edistävä työ on parasta sosiaaliturvaa. Sosiaalivakuutus 3 /2012: 32.
Pentti byrokratialoukussa. Kelan tutkimusblogi, 15.6.2011.
Pitääkö vähimmäisturvan tuottaa? Kelan tutkimusblogi, 20.12.2010.
Sosiaalipolitiikka ja supistuva talous. Kelan tutkimusblogi, 8.4.2010.
Kerjäläisen osa. Kelan tutkimusblogi, 15.2.2010.

Tutkimusraportit ja tietokirjat

Hirvilammi, Tuuli (2015) Kestävän hyvinvoinnin jäljillä – ekologisten kysymysten integroiminen hyvinvointitutkimukseen. Helsinki: Kela. (akateeminen väitöskirja)

Joutsenvirta, Maria & Hirvilammi, Tuuli & Ulvila, Marko & Wilén, Kristoffer (2016) Talous kasvun jälkeen. Helsinki: Gaudeamus.

Hirvilammi, Tuuli & Laakso, Senja & Lettenmeier, Michael (2014) Kohtuuden rajat? Yksin asuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 132. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (2012) Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Tieteelliset artikkelit

Helne, Tuula & Hirvilammi,Tuuli (2017) The Relational Conception of Wellbeing as a Catalyst for the Ecosocial Transition. Teoksessa Matthies & Närhi, toim. The Ecosocial Transition of Societies: The Contribution of Social Work and Social Policy. Routledge, 36-53.

Stamm, Ingo Peter & Hirvilammi, Tuuli & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2017) Ecosocial Innovations as Part of Social and Solidarity Economy: Local Models for a Sustainable Development. Journal on Innovation and Sustainability 8 (4). DOI: http://dx.doi.org/10.24212/2179-3565.2017v8i4p200-218

Hirvilammi, Tuuli & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati & Stamm, Ingo (2016) Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja: analyysi kirjallisuudesta. Janus 4: 301-319.

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli (2015) Wellbeing and Sustainability: A Relational Approach. Sustainable Development 23(3): 167-175.

Hirvilammi, Tuuli & Helne, Tuula (2014) Changing Paradigms: A Sketch for Sustainable Wellbeing and Ecosocial Policy. Sustainability 6(4), 2160-2175.

Lettenmeier, Michael & Lähteenoja, Satu & Hirvilammi, Tuuli & Laakso, Senja (2014) Resource use of low-income households – approach for defining a decent lifestyle? Science of The Total Environment, Vol. 481, 15 May: 681–684.

Hirvilammi, Tuuli & Lettenmeir, Michael & Laakso, Senja & Lähteenoja, Satu (2013) Studying well-being and its environmental impacts: a case study of minimum income receivers in Finland. Journal of Human Development and Capabilities 14 (1): 134–154.

Hirvilammi T (2013) Perusturvan riittävyyden rajat: Miten asiantuntijat määrittelevät perusturvan tasoa? Julkaisussa: Olli Kangas, Mikko Niemelä & Anu Raijas, toim. Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 62–81.

Hirvilammi, Tuuli & Mäki, Sari (2013) Toimeentulovaikeuksia, yksinäisyyttä ja alemmuuden kokemuksia — Perusturvan saajien rajalliset toimintamahdollisuudet. Julkaisussa: Olli Kangas, Mikko Niemelä & Anu Raijas, toim. Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta. Helsinki: Kelan tutkimuosasto, 120–141.

Laatu Markku & Hirvilammi, Tuuli & Helne, Tuula (2012) Se pyörii sittenkin! Julkaisussa: Antti Alaja, toim. Kriisikierteestä hyvään kehään. Helsinki: Kalevi Sorsa Säätiön Julkaisuja 4/2012, s. 95–130.

Lettenmeier, Michael & Hirvilammi, Tuuli & Laakso, Senja & Lähteenoja, Satu & Aalto, Kristiina (2012) Material Footprint of Low-income Households in Finland – Consequences for the Sustainability Debate. Sustainability (4), 1426–1447.

Toimitetut kirjat

Shilongo, Pauliina & Koponen, Anna-Maija & Hirvilammi, Tuuli & Koppelomäki, Hanna (2016) Tovin arvo – Aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä. Tovituki tunnetuksi -hanke.

Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli & Alhanen, Kai, toim. (2014) Kriisi-istunto: Dialogi ekososiaaliseen hyvinvointiin siirtymisestä. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (2008) Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.