Rakennan kestävää hyvinvointia

Eletään kohtuudella

Kohtuullistetaan luonnonvarojen käyttöä
Luodaan vihreitä työpaikkoja
Otetaan käyttöön perustulo

Pysäytetään ilmastonmuutos

Luovutaan fossiilisista ennen vuotta 2035
Hiilipäästöt nollaan v. 2030 mennessä
Kasvatetaan hiilinieluja

Vähennetään eriarvoisuutta

Taataan yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Ennaltaehkäistään köyhyyttä
Uudistetaan perhevapaajärjestelmä

Vaalitaan koulutusta ja sivistystä

Varmistetaan kaikille tasa-arvoinen oppimispolku
Parannetaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatua
Tuetaan tiedettä ja tutkimusta
Torjutaan sisäilmaongelmia

Lataa tästä Tuulin vaaliesite pdf-muodossa.